ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ръководството на Термален Аквапарк Персенк /ЗГП ООД/ възприема сигурността и защитата на личните Ви данни много сериозно!  

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас!

Гарантираме адекватна защита на личните Ви данни, като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни на Република България и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от             27 април 2016 г. /Общия регламент за защита на данните (GDPR)/!

Настоящият документ, който подлежи на периодични актуализации, описва как използваме и обработваме личната Ви информация.

Тук също ще намерите информация как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно защитата на личните Ви данни. 

Следващия Информационен бюлетин  има за цел да Ви информира как е гарантирана защитата на данните Ви, в какъв обем, за какви цели и в кои случаи се събират личните Ви данни, на кой могат да бъдат предоставяни/разкривани личните Ви данни и какви са Вашите права.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

Събиране, обработка и предаване на лични данни:

Вие можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни.

Личните Ви данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например когато извършвате запитване. Когато правите запитване, по желание можете да попълните име,  имейл, телефонен номер за връзка, ако е необходимо за Вашето запитване.

 Kартови данни и автентикационни данни:

Ние нямаме достъп до Вашите картови данни, а само обслужващата Ви банка.

Ние нямаме достъп до Вашите автентикационни данни, а само банката издател на картата Ви.

 ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО НА:

 

Доброволно даване на съгласие за обработването на личните Ви данни за посочените цели:

Когато въвеждате Ваш лични или лични данни на Ваши служители, включително служебни данни (електронни адреси, имена, адреси, телефонни номера), разкриването на данните се извършва напълно доброволно  от Вас. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.

Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това, с изключение на изрично предвидените в нормативен акт случаи!

Информация:

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Нашият екип ще ви предостави тази информация на e-mail: sales@aquaparkpersenk.com.

Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани в съответствие с нормативните разпоредби. 

Сигурност:

ЗГП ООД / Термален Аквапарк Персенк / и www.aquaparkpersenk.com прилагат всички необходими технически и организационни мерки за защита на предоставяните от Вас данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, съобразно с технологичното развитие и в съотвествие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) .

На кого може да предоставим Вашите лични данни:

Възможно е да споделим и разкрием Вашите лични данни и информация на правителствени или разследващи органи, само ако това се изисква от закона (или други регламенти, имащи силата на закон), в случай на съдебен процес, наказателно разследване, съдебна заповед или призовка.

Допълнителна информация:

Вашето доверие е важно за нас. Затова ще отговорим на всички Ваши запитвания относно обработката на личните Ви данни. Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор от настоящия информационен бюлетин за защита на данните, или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се по всяко време с нашия екип на sales@aquaparkpersenk.com или на телефон: 0893313737

С Уважение, Ръководството на  Термален Аквапарк Персенк!