Общи Условия Аквапарк Персенк

1. Не се допускат лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на алкохол

2. Не се допускат въоръжени лица на територията на Термален Аквапарк Персенк

3. Не се допуска внасянето на храна и напитки

4. Не се допускат домашни любимци

5. Не се допускат лица под 16 години без придружител

6. Придружителите носят пълна отговорност за безопасността на децата

7. Забранено е скачането в басейните, както и всякакви опасни игри

8. Ръководството на Термален Аквапарк Персенк не носи отговорност за инциденти и наранявания, причинени по вина на

посетителите

9. Ръководството не носи отговорност за личния ви багаж

10. Задължително е ползването на душове преди влизането в басейните

11. Ръководството на Термален Аквапарк Персенк си запазва правото да отказва достъп до басейни и съоръжения на всеки, нарушаващ правилата за безопасност

12. Моля, изисквайте касов бон и го пазете до напускане на обекта.

13. В ресторанта не се допускат лица по бански или с мокри дрехи

14. Задължтелно спазвайте правилата за безопасност и инструкциите на спасителите

15. В цената на билета са включени всички пързалки, съблекални, душове и ползването на басейните

16. Съобразете ползването на пързалката и атракционите с Вашето здравословно състояние

17. Ако искате да посетите само ресторант МОДЪР използвайте ВИП входа.

18. При нужда се обръщайте към медицинското лице в аквапарка.

19. Телефон за резервации 0878 525441

 

След 25 май 2018 г. започва да се прилага нов Общ регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR).Регламентът въвежда по-висока защита на данните, повече права и възможности на физическите лица за контрол на техните данни и нови задължения на администраторите на лични данни. Ние възприемаме сигурността и защитата на личните данни много сериозно и работим, за да осигурим съответствие на продуктите и услугите си с GDPR. За да осигурим съответствие с GDPR, ще приложим технически и организационни мерки за гарантиране на адекватна защита на личните данни, в това число:

Анализ на нашите системи, продукти и услуги и идентифициране на категориите лични данни, които се обработват, целите, за които се събират и сроковете, в които се съхраняват.
Контрол за спазване принципите за обработване на личните данни и спазване на критериите за законосъобразност на обработването, като се обръща специално внимание на предоставяното от потребителите съгласие и на другите основания за събиране и обработване на лични данни, посочени в GDPR.
Гарантиране на спазване на принципите за обработване на личните данни посочени в GDPR от страна на нашите партньори.
Изработване и прилагане на процедури за работа, гарантиращи сигурността на личните данни в процеса на работа.